Máy ép nhựa trục đứng

thông tin liên hệ
Kiều Mai Ninh
Hotline
01688 688 398 - 0915 949 929

Chia sẻ lên:
KTW-100T-R

KTW-100T-R

Nơi sản xuất:
Đài Loan - Trung Quốc
Giá sản phẩm:
VNĐ
Bảo hành:
1 năm
Hình thức thanh toán:
CK/TM

Mô tả chi tiết

直立合模,直立射出。

Vertical clamping,Vertical injection.

         多站式圆盘(1-4个下模),增加产量及方便放镶件。

         Multi station disc (1-4) ,to increase production

and easy to .

         多段温度控制、多段射出压力,适合高工程塑料成型。

         Mulit-zone temperature control, Multi-stage

injection pressure.for high plastic molding.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
máy ép nhựa KTW-160T-SR.S
máy ép nhựa KTW-160T-SR.S
Máy Ép nhựa đứng KTW-160T-LR.SD
Máy Ép nhựa đứng KTW-160T-LR.SD
Máy ep nhựa đứng KTW-120T-LR.SD
Máy ep nhựa đứng KTW-120T-LR.SD
Máy ep nhựa đứng KTW-85T-LR.SD
Máy ep nhựa đứng KTW-85T-LR.SD
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-55T-LR.SD
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-55T-LR.SD
Máy ép nhựa đứng KTW-300T-HR
Máy ép nhựa đứng KTW-300T-HR
Máy ép nhựa KTW-200T-HSD
Máy ép nhựa KTW-200T-HSD
Máy ep nhựa đứng KTW-120T-HR
Máy ep nhựa đứng KTW-120T-HR
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-85T-CSD
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-85T-CSD
MÁY EP NHỰA ĐỨNG KTW-85T-C
MÁY EP NHỰA ĐỨNG KTW-85T-C
mÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-120T-SD
mÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-120T-SD
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-100T-SD
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-100T-SD
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-85T-SD
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-85T-SD
MÁY EP NHỰA ĐỨNG  KTW-55T-SD
MÁY EP NHỰA ĐỨNG KTW-55T-SD
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-100T-S
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-100T-S
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-85T-S
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-85T-S
MÁY ÉP NHỰA KTW-55T-S
MÁY ÉP NHỰA KTW-55T-S
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-45T-S
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-45T-S
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-120T
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-120T
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-85T
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-85T
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-55T
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-55T
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-45T.H
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-45T.H
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-300T-R.H.2C.
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-300T-R.H.2C.
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-160T-R
MÁY ÉP NHỰA ĐỨNG KTW-160T-R
KTW-120T-R
KTW-120T-R
KTW-100T-R
KTW-100T-R
KTW-85T-R
KTW-85T-R
KTW-55T-R
KTW-55T-R
KTW-45T-R
KTW-45T-R
KTW-45T
KTW-45T
KTW-35T.H
KTW-35T.H
KTW-35T
KTW-35T
KTW-25T
KTW-25T
KTW-15T
KTW-15T
KTW-15T.L
KTW-15T.L
AUTOMATIC CONTINUOUS TERMINAL MACHINE
AUTOMATIC CONTINUOUS TERMINAL MACHINE
INTEGER TYPE MOLD MACHINE
INTEGER TYPE MOLD MACHINE
Máy Ép nhựa đứng KTW-200T-BMC
Máy Ép nhựa đứng KTW-200T-BMC
Máy ép nhựa đứng KTW-85T-BMC.R
Máy ép nhựa đứng KTW-85T-BMC.R
Máy ép nhựa KTW-55T-BMC-SD
Máy ép nhựa KTW-55T-BMC-SD
Máy ép nhựa KTW-160T-LR.R.2C
Máy ép nhựa KTW-160T-LR.R.2C
IRON POWDER SLIDE MACHINE
IRON POWDER SLIDE MACHINE
MULTI COLOR ( MULTI MATERIAL) SPECIAL MACHINE
MULTI COLOR ( MULTI MATERIAL) SPECIAL MA...
RIGHT ANGLE SLIDE MACHINE
RIGHT ANGLE SLIDE MACHINE
KTW-120T-B.R
KTW-120T-B.R
KTW-55T-B.SD
KTW-55T-B.SD
KTW-85T-B.S
KTW-85T-B.S
KTW-55T-B
KTW-55T-B